Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
Các thông tin phổ biến và các thông báo

Thảo luậnĐược bắt đầu bởiCác trả lờiBài viết mới nhất
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) - MỘT MÔ HÌNH HỌC TẬP MỚI My old school Hoàng Phước Lộc 0 Hoàng Phước Lộc
Sun, 15/11/2015, 3:46 PM
Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP Ảnh của Phan Chí Thành Phan Chí Thành 1 Phan Chí Thành
Mon, 21/04/2014, 8:14 AM
Lưu ý về Tên tập tin (file) tải lên Trung tâm Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sun, 20/11/2011, 7:16 PM
Nâng cấp Trung tâm Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Mon, 14/11/2011, 10:24 AM
Các khoá học mở của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Mon, 16/03/2009, 8:56 AM
Môn thi tốt nghiệp Cao đẳng K11 (khoá 2006 - 2009) Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Wed, 25/02/2009, 9:45 AM
Bảo vệ tài khoản tại Trung tâm Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Thu, 13/11/2008, 10:02 PM
Thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Thu, 6/11/2008, 10:11 PM
Qui chế tổ chức thi, đánh giá học phần Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 9/05/2008, 3:50 PM
Trung tâm Học tập Trực tuyến trên thiết bị di động Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 28/03/2008, 7:44 AM
Nâng cấp Trung tâm Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 11/03/2008, 2:36 PM
Sử dụng gói giao diện tiếng Việt cho eXe (từ Công cụ soạn bài điện tử) Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sat, 8/03/2008, 3:23 PM
Thư của Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhân ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam 09/01/2008 Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Wed, 9/01/2008, 9:18 AM
Thư của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 20/11/2007, 4:54 PM
Một số học phần dành cho nhiều đối tượng được tạo Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sun, 4/11/2007, 10:27 PM
Khả năng bị gạch tên khỏi học phần Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 2/10/2007, 10:32 AM
Thư viện Giáo trình điện tử Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Thu, 27/09/2007, 9:30 AM
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sat, 8/09/2007, 5:00 PM
Những thời điểm Trung tâm tạm thời đóng cửa Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 7/09/2007, 3:08 PM
Trung tâm Học tập Trực tuyến chính thức đi vào hoạt động Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 4/09/2007, 7:29 AM
Các tài nguyên và diễn đàn mở Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 18/08/2006, 5:20 PM
Thử nghiệm Trung tâm Học tập Trực tuyến Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sun, 13/08/2006, 10:53 PM