You are not logged in. (Login)
Skip news

News

Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Lưu ý về Tên tập tin (file) tải lên Trung tâm
by Nguyễn Trương Trưởng - Sunday, 20 November 2011, 7:16 PM
 

Trong thời điểm hiện tại, khi tải các tập tin lên Trung tâm, quí thầy cô và HSSV lưu ý phải sử dụng tên tập tin không có các chữ cái tiếng Việt có dấu. Nếu không đảm bảo được điều này, tập tin sẽ KHÔNG sử dụng được sau khi tải lên.

 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
System Ugraded
by Nguyễn Trương Trưởng - Monday, 14 November 2011, 10:24 AM
 

Trung tâm đã được nâng cấp, có nhiều sự thay đổi về chức năng và giao diện. Các thầy, cô và HSSV vui lòng cẩn thận khi làm việc trên Trung tâm trong bước đầu chưa quen. Một số tập tin cũ có thể bị lỗi khi truy cập trên Trung tâm mới, quí thầy, cô và HSSV có thể lấy từ Trung tâm cũ ở địa chỉ http://olc1.

Read the rest of this topic
(229 words)
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Thời khoá biểu học kì III các lớp học phần Cao đẳng K14
by Nguyễn Trương Trưởng - Friday, 27 August 2010, 7:37 PM
 

QP1…QP9: Ký hiệu chỉ các lớp Giáo dục Quốc phòng 3;

GDH1…GDH6: Ký hiệu chỉ các lớp Giáo dục học đại cương;

PL1…PL5: Ký hiệu chỉ các lớp Nhà nước và Pháp luật đại cương.

TT

Lớp
HP

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 6

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 1

Tiết 2

1

QP1

Văn - F103

2

QP2

QTVPB + 12 VNH - F104

3

QP3

QTVPA + 14 VNH - F304

4

QP4

Toán - F103

5

QP5

TH K14A - F104

6

QP6

TH K14B - F304

7

QP7

AN + MT - F103

8

QP8

SP Tin + THƯD - F104

9

QP9

SP Tin + THƯD - F304

10

GDH1

TH K14A - F303

11

GDH2

TH K14B - F305

12

GDH3

AN + MT - F303

13

GDH4

SP Tin + THƯD - F305

14

GDH5

Toán - F303

15

GDH6

Văn - F305

16

PL1

SP Tin + THƯD
- F101

17

PL2

Toán - F101

18

PL3

VNH - F101

19

PL4

Văn - F101

20

PL5

TH A&B
- GĐ

Read the rest of this topic
(200 words)
 

Skip NavigationSkip Latest newsSkip Âm dương lịch Việt Nam