You are not logged in. (Login)
Skip news

News

Picture of Phan Chí Thành
Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP
by Phan Chí Thành - Monday, 21 April 2014, 8:14 AM
 

Một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành Windows XP sau ngày Microsoft ngừng hỗ trợ.

Tham khảo: http://www.microsoft.com/vietnam/support/

 

 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Lưu ý về Tên tập tin (file) tải lên Trung tâm
by Nguyễn Trương Trưởng - Sunday, 20 November 2011, 7:16 PM
 

Trong thời điểm hiện tại, khi tải các tập tin lên Trung tâm, quí thầy cô và HSSV lưu ý phải sử dụng tên tập tin không có các chữ cái tiếng Việt có dấu. Nếu không đảm bảo được điều này, tập tin sẽ KHÔNG sử dụng được sau khi tải lên.

 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
System Ugraded
by Nguyễn Trương Trưởng - Monday, 14 November 2011, 10:24 AM
 

Trung tâm đã được nâng cấp, có nhiều sự thay đổi về chức năng và giao diện. Các thầy, cô và HSSV vui lòng cẩn thận khi làm việc trên Trung tâm trong bước đầu chưa quen. Một số tập tin cũ có thể bị lỗi khi truy cập trên Trung tâm mới, quí thầy, cô và HSSV có thể lấy từ Trung tâm cũ ở địa chỉ http://olc1.

Read the rest of this topic
(229 words)
 

Skip NavigationSkip Latest newsSkip Âm dương lịch Việt Nam