Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
 
 
My old school
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) - MỘT MÔ HÌNH HỌC TẬP MỚI
bởi Hoàng Phước Lộc - Chủ nhật, 15/11/2015, 3:46 PM
 

MOOC làm một khóa học trực tuyến mở khổng lồ dành cho tất cả các đối tượng người học khác nhau trên thế giới. Ở đó, người học có thể tham gia học tập và truy cập tự do thông qua web, tự chiếm lĩnh tri thức thông qua các tài nguyên của khóa học như video, bài giảng, tài liệu và sự hướng dẫn của giáo sư, v v. Có thể Enroll các khóa học ở đây: 

https://class.coursera.org/audio-002/lecture/preview

https://www.canvas.net/?gclid=CK6-2f66yccCFVgRvQodnWEJAg 

Dưới đây là danh sách 10 khóa học hàng đầu của 10 trường đại học nổi tiếng trên thế giới! Tham khảo: http://www.bdpa-detroit.org/portal/index.php/comittees/high-school-computer-competition-hscc/29-education/57-moocs-top-10-sites-for-free-education-with-elite-universities.html