You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Bảo vệ tài khoản tại Trung tâm
by Nguyễn Trương Trưởng - Thursday, 13 November 2008, 10:02 PM
 

Tài khoản sử dụng Trung tâm Học tập Trực tuyến là tài sản của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, được giao cho giảng viên, cán bộ, sinh viên, học sinh để phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Người sử dụng tài khoản của Trung tâm có trách nhiệm bảo vệ tài khoản của mình để tránh việc thâm nhập Trung tâm bất hợp pháp. Tài khoản người dùng sẽ bị rút nếu người sử dụng tài khoản cho người sử dụng tài khoản mình được giao, hoặc cố tình sử dụng tài khoản được giao cho người khác.

Để tránh vô tình để người khác sử dụng tài khoản của mình, Trung tâm đề nghị tất cả giảng viên, cán bộ, sinh viên, học sinh chú ý:

 1. Đổi mật khẩu định kì. Trong trường hợp nghi ngờ thông tin đăng nhập của mình đã bị lộ, đổi mật khẩu ngay.
 2. Sử dụng mật khẩu mạnh. Một mật khẩu mạnh phải đảm bảo một số tiêu chí như: Gồm cả các chữ HOA, thường, chữ số, và các kí hiệu khác, với chiều dài ít nhất là 7 và không liên quan mật thiết với bản thân.
 3. Tắt chức năng lưu mật khẩu, tài khoản trên trình duyệt trước khi bắt đầu đăng nhập. Với Internet Explorer, có thể tắt chức năng này như sau:
 • Mở Tools | Internet Options
 • Chọn tab Content
 • Nhấn nút Setings trong mục AutoComplete
 • Bỏ lựa chọn Forms và mục User names and password on forms
Nếu bạn đã lỡ để máy tính lưu lại mật khẩu, hãy thực hiện các bước sau để xoá:

Với Internet Explorer 6:

 • Mở Tools | Internet Options
 • Chọn tab Content
 • Nhấn nút Setings trong mục AutoComplete
 • Nhấn nút Clear Forms và nút Clear Passwords

Với Internet Explorer 7:

 • Mở Tools | Internet Options
 • Chọn tab General
 • Nhấn nút Delete trong mục Browsing history
 • Lần lượt nhấn các nút Delete form...Delete passwords...

Với Internet Explorer 8:

 • Mở Tools | Internet Options
 • Chọn tab General
 • Nhấn nút Delete trong mục Browsing history
 • Lựa chọn mục Forms data và mục Passwords và nhấn nút Delete.

Việc bảo vệ trên cũng áp dụng cho tài khoản hộp thư điện tử.