Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
 
 
Ảnh của Phan Chí Thành
Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP
bởi Phan Chí Thành - Thứ hai, 21/04/2014, 8:14 AM
 

Một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành Windows XP sau ngày Microsoft ngừng hỗ trợ.

Tham khảo: http://www.microsoft.com/vietnam/support/

 

 
Ảnh của Phan Chí Thành
TL: Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP
bởi Phan Chí Thành - Thứ hai, 21/04/2014, 8:13 AM
 

Đã xem