You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Môn thi tốt nghiệp Cao đẳng K11 (khoá 2006 - 2009)
by Nguyễn Trương Trưởng - Wednesday, 25 February 2009, 9:45 AM
 
 1. Lớp CĐSP Toán học K11:
  • Môn 1: Lí luận chính trị (2 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
   (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
  • Môn 2: Tâm lí lứa tuổi & sư phạm (2 đvht) + PPDH Toán (3 đvht)
   (5 ĐVHT): Thi viết 150 phút.
  • Môn 3: Cơ sở số học (2 đvht) - Đại số đại cương (3 đvht)
   (5 ĐVHT): Thi viết 150 phút.
 2. Lớp CĐSP Kỹ thuật nông nghiệp K11 (2006-2010)
  • Môn 1: Lí luận chính trị (2 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
   (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
  • Môn 2: Tâm lí lứa tuổi & sư phạm (2 đvht) + PPDH Kỹ thuật công nghiệp (3 đvht)
   (5 ĐVHT): Thi viết 150 phút.
  • Môn 3: Sinh lí vật nuôi (3 đvht) + Qui trình chế biến món ăn (2 đvht)
   (5 ĐVHT): Thi viết 150 phút.
 3. Lớp CĐSP Âm nhạc K11:
  • Môn 1: Lí luận chính trị (2 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
   (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
  • Môn 2: Tâm lí lứa tuổi & sư phạm (2 đvht) + PPDH Âm nhạc (2 đvht)
   (4 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
  • Môn 3: Thanh nhạc (RLKN thực hành) (4 ĐVHT): Thi thực hành vấn đáp.
 4. Lớp CĐSP Mỹ thuật K11:
  • Môn 1: Lí luận chính trị (2 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
   (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
  • Môn 2: Tâm lí lứa tuổi & sư phạm (2 đvht) + PPDH Mỹ thuật (2 đvht)
   (4 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
  • Môn 3: Trang trí (RLKN thực hành) (4 ĐVHT): Thực hành 420 phút.
 5. Lớp CĐSP Tin học K11:
  • Môn 1: Lí luận chính trị (2 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
   (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
  • Môn 2: Tâm lí lứa tuổi & sư phạm (2 đvht) + PPDH Tin học (3 đvht)
   (5 ĐVHT): Thi viết 150 phút.
  • Môn 3: Lập trình Pascal (5 ĐVHT): Thi thực hành 180 phút
 6. Lớp CĐ Giáo dục Tiểu học K11:
  • Môn 1: Lí luận chính trị (2 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
   (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
  • Môn 2: Tâm lí lứa tuổi & sư phạm (2đvht) + PPDH Toán (2đvht):
   (4 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
  • Môn 3: Tiếng Việt và PPDH TV: (4 ĐVHT): Thi viết 120 phút
 7. Lớp CĐ Việt Nam học K11:
  • Môn 1: Lí luận chính trị (2 ĐVHT): Thi viết 120 phút.
   (Tư tưởng Hồ Chí Minh – Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam)
  • Môn 2: Lý thuyết quản lý khách sạn, nhà hàng (3 đvht)– Maketing du lịch (2 đvht)
   (5 ĐVHT): Thi viết 150 phút.
  • Môn 3: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (2 đvht) -Viết bài thuyết minh hướng dẫn du lịch (3 đvht)