You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Trung tâm Học tập Trực tuyến chính thức đi vào hoạt động
by Nguyễn Trương Trưởng - Tuesday, 4 September 2007, 7:29 AM
 

Được sự đồng ý của nhà trường, Trung tâm Học tập Trực tuyến được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 27/8/2007. Ngày 30/8/2007, nhà trường đã tổ chức giới thiệu và tập huấn một số kĩ năng sử dụng ban đầu cho toàn thể các giảng viên trong trường.