You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Sử dụng gói giao diện tiếng Việt cho eXe (từ Công cụ soạn bài điện tử)
by Nguyễn Trương Trưởng - Saturday, 8 March 2008, 3:23 PM
 

Để sử dụng gói giao diện tiếng Việt cho eXe, thực hiện theo các bước sau đây:

  1. Tải về và cài đặt eXe bản 1.03 lên máy tính của bạn. Nếu bạn đã thực hiện thì chuyển sang bước 2.
  2. Kích vào đây để tải gói giao diện tiếng Việt (tập tin vi.zip) về máy.
  3. Giải nén tập tin vi.zip vào thư mục locale trong thư mục bạn đã cài eXe (ví dụ, bạn cài eXe vào thư mục C:\Program Files\eXe, giải nén tập tin trên vào thư mục C:\Program Files\eXe\locale)
  4. Khởi động eXe
  5. Nếu eXe chưa hiển thị với giao diện tiếng Việt, chọn Tools | Preferences ==> trên hộp thoại Select Language, chọn vi: Vietnamese ==> OK

Gói giao diện còn một số cụm từ vẫn đang giữ nguyên tiếng Anh, và cũng có khả năng có một số từ/cụm từ chưa được chính xác. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để hoàn thiện gói giao diện này. Ý kiến đóng góp xin gửi vào diễn đàn Trao đổi, thảo luận hoặc hộp thư điện tử truong_nt@qtttc.edu.vn.