Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)
 
 
Ảnh của Nguyễn Trương Trưởng
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
bởi Nguyễn Trương Trưởng - Thứ bảy, 8/09/2007, 5:00 PM
 
Ngày 07 tháng 9 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về Công nghệ thông tin. Mời các bạn quan tâm đọc thêm văn bản trong tập tin đính kèm.