You are not logged in. (Login)
 
 
Picture of Nguyễn Trương Trưởng
Trung tâm Học tập Trực tuyến trên thiết bị di động
by Nguyễn Trương Trưởng - Friday, 28 March 2008, 7:44 AM
 

Người sử dụng các thiết bị di động như điện thoại di động, PDA với kích thước màn hình nhỏ, truy cập Internet qua WLAN, WiMAX, 3G hay dịch vụ mạng di động GPRS có thể truy cập Trung tâm Học tập Trực tuyến tại địa chỉ: http://olc.qtttc.edu.vn/mobile

Đây là giao diện thu gọn, cho phép người sử dụng truy cập đến một số nội dung chính yếu của Trung tâm. Trong thời gian tới, giao diện này sẽ được cải tiến để phù hợp hơn với những người sử dụng điện thoại di động truy cập qua GPRS.

Với những người sử dụng với máy tính thông thường vẫn có thể sử dụng giao diện này để cải thiện tốc độ tải về.