You are not logged in. (Login)
General news and notifications

DiscussionStarted byRepliesLast post
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) - MỘT MÔ HÌNH HỌC TẬP MỚI My old school Hoàng Phước Lộc 0 Hoàng Phước Lộc
Sun, 15 Nov 2015, 3:46 PM
Hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP Picture of Phan Chí Thành Phan Chí Thành 1 Phan Chí Thành
Mon, 21 Apr 2014, 8:14 AM
Lưu ý về Tên tập tin (file) tải lên Trung tâm Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sun, 20 Nov 2011, 7:16 PM
System Ugraded Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Mon, 14 Nov 2011, 10:24 AM
Open Coursewares at MIT (USA) Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Mon, 16 Mar 2009, 8:56 AM
Môn thi tốt nghiệp Cao đẳng K11 (khoá 2006 - 2009) Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Wed, 25 Feb 2009, 9:45 AM
Bảo vệ tài khoản tại Trung tâm Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Thu, 13 Nov 2008, 10:02 PM
Thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Thu, 6 Nov 2008, 10:11 PM
Qui chế tổ chức thi, đánh giá học phần Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 9 May 2008, 3:50 PM
Trung tâm Học tập Trực tuyến trên thiết bị di động Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 28 Mar 2008, 7:44 AM
Nâng cấp Trung tâm Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 11 Mar 2008, 2:36 PM
Sử dụng gói giao diện tiếng Việt cho eXe (từ Công cụ soạn bài điện tử) Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sat, 8 Mar 2008, 3:23 PM
Thư của Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân nhân ngày Học sinh, sinh viên Việt Nam 09/01/2008 Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Wed, 9 Jan 2008, 9:18 AM
Thư của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 20 Nov 2007, 4:54 PM
Một số học phần dành cho nhiều đối tượng được tạo Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sun, 4 Nov 2007, 10:27 PM
Khả năng bị gạch tên khỏi học phần Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 2 Oct 2007, 10:32 AM
Thư viện Giáo trình điện tử Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Thu, 27 Sep 2007, 9:30 AM
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 – 2008 về CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sat, 8 Sep 2007, 5:00 PM
Những thời điểm Trung tâm tạm thời đóng cửa Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 7 Sep 2007, 3:08 PM
Trung tâm Học tập Trực tuyến chính thức đi vào hoạt động Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Tue, 4 Sep 2007, 7:29 AM
Các tài nguyên và diễn đàn mở Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Fri, 18 Aug 2006, 5:20 PM
Thử nghiệm Trung tâm Học tập Trực tuyến Picture of Nguyễn Trương Trưởng Nguyễn Trương Trưởng 0 Nguyễn Trương Trưởng
Sun, 13 Aug 2006, 10:53 PM