You are not logged in. (Login)

Phạm Thị Thuỳ Nhung

Picture of Phạm Thị Thuỳ Nhung

Tôi đã học Đại học tại Khoa Chính trị-TrườngĐHSP Huế

Tốt nghiệp ĐH tháng7 năm2007.

Hiện nay tôi là giảng viên chính trị của Trường CĐSP Quảng Trị.

Course profiles
IELMCP.EL49, Tư tưởng Hồ Chí Minh (CĐGD Mầm Non K19B), Tư tưởng Hồ Chí Minh (CĐGD Mầm Non K19A), ĐLCM của ĐCSVN (18CDTHB), ĐLCM của ĐCSVN (18CDMNB + 18CDKT+18CDAN), ĐLCM của ĐCSVN (18CDMNA+18CDTI), Đường lối CM của Đảng (Van K19, Tiếng Anh K19 ), Tư tưởng Hồ Chí Minh (CĐMN K20), Tư tưởng Hồ Chí Minh-CĐGD MẦM NON K21C-Phạm Thị Thùy Nhung, Tư tưởng Hồ Chí Minh-CĐGD MẦM NON K21B-Phạm Thị Thùy Nhung, Đường lối CM của ĐCS VN_CĐGD Mầm non K21B_Phạm Thị Thùy Nhung, Đường lối CM của ĐCSVN_Âm nhạc, Kế toán, Tiếng Anh K21_Phạm Thị Thùy Nhung, Tư tưởng Hồ Chí Minh - CĐGDTH K22 - Phạm Thị Thùy Nhung, Tư tưởng Hồ Chí Minh - CĐGD Mầm non K22B - Phạm Thị Thùy Nhung, Tư tưởng Hồ Chí Minh - CĐGD Mầm non K22A - Phạm Thị Thùy Nhung, Đường lối CM của ĐCS VN - CĐ GDMN K22B - Phạm Thị Thùy Nhung, Tư tưởng Hồ Chí Minh - CĐGD TIỂU HỌC K23 + CĐSP TIẾNG ANH K23 - Phạm Thị Thùy Nhung, Tư tưởng Hồ Chí Minh - CĐ GDMN K23B - Phạm Thị Thùy Nhung, Tư tưởng Hồ Chí Minh - CĐ GDMN K23A - Phạm Thị Thùy Nhung, Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam - 23CDGDMNB - Phạm Thị Thuỳ Nhung, ...
First access
Tuesday, 18 December 2007, 6:58 PM  (16 years 223 days)