You are not logged in. (Login)

Nguyễn Huy Tuyến

Picture of Nguyễn Huy Tuyến

Họ tên:                Nguyễn Huy Tuyến  Mỉm cười

Tel:                      (+84) 911400255; Email: tuyen_nh@qtttc.edu.vn 

Chức vụ:             Tổ trưởng Bộ môn Tâm lý - Giáo dục

Học vị:                 Tiến sĩ

Chuyên ngành:    Tâm lý học Giáo dục và Phát triển

Course profiles
Credit-based System, Sát hạch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, 27CDGDMNB_Giáo dục học mầm non_Giáo dục học mầm non, 27CDGDMNA_Giáo dục học mầm non_Nguyễn Huy Tuyến, Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non_28CDGDMNA_Nguyễn Huy Tuyến, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục_27CDGDMNA_Nguyễn Huy Tuyến, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục_27CDGDMNB_Trương Đình Thăng, Phân tích & thiết kế các HTTT - CĐSP TinhọcK13, Cơ sở dữ liệu - CĐSP Tin học K14, HĐ DH-HĐGD&RLNVSP (CĐSP Toán - Tin K19), Giáo dục học 1 (TCSP MN K20B), LLDH-LLGD ở TH (19CDTHB), LLDH-LLGD ở TH (19CDTHA), Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Tâm lý học trẻ em (TCSP Mầm Non K20A), Tâm lý học đại cương (CĐGD Mầm non K21B), Tâm lý học đại cương (CĐGD Tiểu học K21B), Giáo dục học 2 (TCSP Mầm non K20A ), Sự học và PTTL trẻ em lứa tuổi MN (CĐGD MẦM NON K21C), Tâm lý học đại cương (CĐSP Âm nhạc K21, Tiếng Anh, Toán Lý K21), ...
First access
Tuesday, 24 August 2010, 11:36 AM  (13 years 195 days)