Bạn chưa đăng nhập. (Đăng nhập)

Chương trình đào tạo

Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()
Trình độ: Cao đẳng
Ngành đào tạo: Việt Nam học (Du lịch)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.Mục tiêu tổng quát:

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành văn hoá du lịch phải đạt đến mục tiêu đào tạo chung ở các trường cao đẳng. Đó là:

- Có những phẩm chất cơ bản của người làm công tác du lịch Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong tốt.

- Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động du lịch trong nước mà đặc biệt là ở địa phương Quảng Trị; đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch về qui mô, chất lượng và hiệu quả phục vụ.

- Thành thạo các kỹ năng thực hành nghề gắn với từng nhiệm vụ, từng công việc cụ thể.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

a/ Kiến thức chuyên môn:

- Nắm vững kiến thức chung và kiến thức cơ sở ngành ở trình độ Cao đẳng.

- Nắm vững kiến thức về văn hoá du lịch, lữ hành, hướng dẫn du lịch.

- Có kiến thức tổng hợp kinh tế, địa lý cảnh quan, lịch sử dân tộc, văn hoá nghệ thuật…

- Về thực hành: Có khả năng thực hành thành thạo các quy trình nghiệp vụ của hoạt động lễ tân, lữ hành và hướng dẫn du lịch, có sức khoẻ phù hợp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ.

b/ Tư tưởng đạo đức: - Có kiến thức chính trị vững vàng, có bản lĩnh chính trị, yêu Tổ quốc Việt Nam, lòng yêu nghề và tự trọng dân tộc.

- Nắm vững quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là đường lối đối ngoại.

- Có phẩm chất nhân cách tốt. Có đạo đức và lối sống lành mạnh.

c/ Về sức khoẻ:

Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại thông tư liên Bộ y tế - Đại học, THCN & DN số 10/TT – LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra cần đáp ứng yêu cầu của cán bộ hoạt động trong lĩnh vực du lịch: Không dị tật, ngoại hình cân đối, có chiều cao thích hợp với nghề đào tạo, không bị bệnh truyền nhiễm.

II.THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 03 năm

III.KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 170 ĐVHT (Không kể 3 ĐVHT môn GDTC; 9 ĐVHT môn GDQP)

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (tốt nghiệp bổ túc trung học).

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1. Quy trình đào tạo: Theo Quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT

5.2.Nội dung và phân phối chương trình:

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương chung : 29 ĐVHT

b. Khối kiến thức giáo dục cơ sở : 37 ĐVHT

c. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 88 ĐVHT

d. Thực tập và thi tốt nghiệp : 16 ĐVHT

5.3.Điều kiện tốt nghiệp: (Căn cứ điều 17 của Quyết định số 25 ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 17. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được xét tốt nghiệp:

a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình, không còn học phần bị điểm dưới 5;

c) Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

d) Có các Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục thể thao;

VI.THANG ĐIỂM:

Thang điểm dùng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên là thang điểm 10. Việc xếp loại kết quả học tập theo thang điểm được quy định như sau:

Điểm Loại

Từ 9 đến 10 Xuất sắc

Từ 8 đến cận 9 Giỏi

Từ 7 đến cận 8 Khá

Từ 6 đến cận 7 Trung bình khá

Từ 5 đến cận 6 Trung bình

Từ 4 đến cận 5 Yếu

Dưới 4 Kém

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

a. Kiến thức giáo dục đại cương chung : 29 ĐVHT

TT

Tên học phần

Số ĐVHT

1

Triết học Mác - Lê nin

4

2

Kinh tế chính trị Mác - Lê nin

4

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

3

4

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

3

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

6

Tiếng Anh

10

7

Giáo dục Thể chất

3 (90 tiết)

8

Giáo dục Quốc phòng

135 tiết

b. Khối kiến thức giáo dục cơ sở: 37 ĐVHT

TT

Tên học phần

Số ĐVHT

1

Lịch sử văn minh thế giới

2

2

Tin học căn bản

3

3

Xã hội học đại cương

2

4

Môi trường và con người

2

5

Tiếng Việt thực hành

3

6

Cơ sở văn hoá Việt Nam

3

7

Mỹ học đại cương

2

8

Tâm lý học đại cương

2

9

Đại cương về văn học Việt Nam

3

10

Lịch sử Việt Nam đại cương

3

11

Nhập môn du lịch học

2

12

Tin học quản lý khách sạn và lữ hành

3

13

Tiếng Lào, Thái (chuyên ngành du lịch)

4

14

Nhà nước và Pháp luật đại cương

3

c. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 ĐVHT

TT

Tên học phần

Số ĐVHT

1

Văn hoá giao tiếp

2

2

Văn hoá du lịch Việt Nam

2

3

Văn hoá khảo cổ và văn hoá các dân tộc Việt Nam

3

4

Kiến trúc và mĩ thuật Việt Nam

2

5

Bảo tồn di tích lịch sử văn hoá và các bảo tàng (Việt Nam và địa phương)

4

6

Công tác Hải quan

1

7

Tiền tệ và thanh toán Quốc tế

2

8

Kinh tế du lịch

2

9

Quản trị doanh nghiệp du lịch

2

10

Quy hoạch đầu tư tuyến điểm du lịch

2

11

Thiết kế và điều hành tour du lịch

2

12

Quản trị dự án phát triển du lịch

2

13

Tiếp thị du lịch

2

14

Tâm lý du khách

2

15

Pháp luật du lịch

2

16

Lễ tân du lịch

3

17

Lý thuyết về quản lý khách sạn và nhà hàng

3

18

Thực hành tác nghiệp buồng

2

19

Thực hành tác nghiệp bàn

2

20

Thực hành tác nghiệp bếp

2

21

Thực hành tác nghiệp quầy bar

2

22

Cơ sở địa lí du lịch

3

23

Địa lí du lịch thế giới

4

24

Địa lí du lịch Việt Nam (bao gồm cả địa phương)

4

25

Qui trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

2

26

Viết bài thuyết minh hướng dẫn du lịch

3

27

Thực hành hướng dẫn du lịch

4

28

Du lịch và bảo vệ môi trường

2

29

Lịch sử địa phương Quảng Trị

3

30

Phương pháp nghiên cứu địa lí du lịch

2

31

Các kỹ năng xử lý trong hướng dẫn du lịch

- Kỹ năng thuyết trình và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

- Kỹ năng du thám và thoát hiểm.

- Y tế thường thức và kỹ thuật cứu nạn.

3

32

Văn hoá ẩm thực Việt Nam

2

33

Tiếng Anh chuyên ngành về khách sạn, nhà hàng, lữ hành.

3

34

Tiếng Anh chuyên ngành về làng nghề, lễ hội

2

35

Tiếng Anh chuyên ngành về di tích, danh lam thắng cảnh

3

36

Thực địa địa lí du lịch Quảng Trị

2

d. Thực tập và thi tốt nghiệp: 16 ĐVHT

TT

Tên học phần

Số ĐVHT

1

Thực tập nghiệp vụ buồng, bàn

3

2

Thực tập quản lí nhà hàng, khách sạn

2

3

Thực tập hướng dẫn du lịch địa lí, lịch sử, văn hoá

3

4

Ôn và thi tốt nghiệp

8

Tổng cộng: 170 ĐVHT chuyên môn và 12 ĐVHT của các học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ()