You are not logged in. (Login)

Nguyễn Thái Dương Nam

trai Minato Naruto Boruto
Course profiles
Ứng dụng CNTT trong dạy học ở TH - CĐGDTH K22 - Nguyễn Thị Ánh Dương, PPDH Tiếng Việt ở tiểu học - CĐGDTH K22 - Nguyễn Thị Thanh Nga, PPDH Toán ở tiểu học - CĐGDTH K22 - Trần Thị Thu Hà, PPDH Tự nhiên - Xã hội - CĐGDTH K22 - Hồ Tùng Vĩnh + Nguyễn Thị Trường Thi+ Trần Thị Đào, Đạo đức và PPDH đạo đức ở TH - CĐGDTH K22 - Nguyễn Thị Hồng Yến, Tư tưởng Hồ Chí Minh - CĐGDTH K22 - Phạm Thị Thùy Nhung, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở TH - CĐGDTH K22 - Nguyễn Huy Tuyến, Lý luận dạy học - Lý luận GD ở TH - CĐGDTH K22 - Bùi Thị Hoài Thu, GDH đại cương - CĐGDTH K22 - Bùi Thị Hoài Thu, IELMCP.EL47_PTKT DẠY HỌC VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DH Ở TIỂU HỌC, Nhập môn tin học (CĐGD TIỂU HỌC K22+TIẾNG ANH K22), Tiếng Việt thực hành (CĐGD TIỂU HỌC K22), Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật - CĐGD Tiểu học K22 - Nguyễn Thanh Thái, Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật (CĐGD TIỂU HỌC K22), Tiếng Việt 1 (CĐGD TIỂU HỌC K22), Sinh lý trẻ Tiểu học (CĐGD TIỂU HỌC K22), Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán(CĐGD TIỂU HỌC K22), Tự nhiên - Xã hội & GD môi trường ở TH (CĐGD TIỂU HỌC K22), Những nguyên lý CB của CN Mác – Lênin 1(CĐGD TIỂU HỌC K22+CĐSP TIẾNG ANH K22), Tâm lý học đại cương (TIỂU HỌC K22+TIẾNG ANH 22), ...
First access
Saturday, 28 October 2017, 2:24 PM  (1 year 176 days)